Etelä-Savon hyvinvointialueen valtuustoon 23.1.2022

KUKA OLEN JA MISTÄ TULEN?

Olen 55 -vuotias Pieksämäellä syntynyt Etelä-Savolainen.
Koulutukseltani olen tietotekniikan insinööri ja ammatillinen opettaja, lisäksi minulla on lukuisia erityisammattitutkintoja sekä täydennys ja lisäkoulutuksia yliopistoista ja ammattikorkeakoulusta.
Toimin tällä hetkellä tieto- ja viestintätekniikan opettajana Ammattiopisto Spesiassa, lisäksi olen sivutoiminen yrittäjä.
Toimin Pieksämäen kaupunginvaltuutettuna, edellisen valtuustokauden olin Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Olen myös Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajana, edellisen valtuustokauden olin maakuntavaltuuston jäsen sekä Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Toimin Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtajana, puoluehallituksen jäsenenä sekä puoluevaltuutettuna.

KAMPANJATEEMAT

Keskustan Etelä- ja Itä-Savon piirit lähtevät aluevaaleihin yhteisellä vaaliohjelmalla.  Sitoudumme huolehtimaan koko maakunnan alueen asukkaiden hyvinvoinnista.  Lupaamme puolustaa nopeita hoitopolkuja ja kahden sairaalan mallia unohtamatta terveydenhuollon tärkeintä resurssia, hoito- ja hoivatyötä tekevää henkilöstöä:

 • Lähipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen ovat Keskustan ykköstavoite
  Jokaisessa kunnassa ja liitoskunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti.
 • Yksi maakunta – kaksi sairaalaa
  Eteläsavolaisia palvelee edelleen kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa yhteispäivystyssairaalaa.
 • Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon 
  Hoidon tarve määritellään ensimmäisen käynnin tai yhteydenoton perusteella ja hoitopolku on kunnossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sosiaalipalveluja unohtamatta.
  Uudet toimintatavat, joustavammat aukioloajat ja digitaaliset palvelut tuovat avun kaikkien ulottuville.
 • Hyvinvointia elämän eri tilanteisiin
  Jokaiselle järjestetään inhimillinen ja laadukas elämä iästä ja kunnosta riippumatta. Hoivaa tarvitseville kehitetään uusia asumismuotoja kodin ja laitoksen väliin.
  Budjetoidaan lisää panostuksia omaishoitoon ja erilaisille perhehoitomuodoille. Perhehoito on voitava järjestää joko hoitajan tai hoidettavan kodissa.
  Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut järjestetään tarjolle myös kunnan sivistystoimen palveluiden yhteyteen. Palvelut jalkautetaan kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun – näin vähennetään lastensuojelun ja erityispalveluiden tarvetta.
 • Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut yhteistyöhön
  Ensihoidon on oltava lähtövalmiudessa niin kuntalaisen kuin kesäasukkaankin kiireelliseen avun tarpeeseen.
  Asiakkaan kokonaisvaltainen avuntarve kartoitetaan eri toimijoiden yhteistyönä.
  Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön pitää olla saumatonta ja sujuvaa. Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan ja yhtään paloasemaa ei lakkauteta.
 • Hyvä työarki henkilöstölle
  Terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen ja pelastustoimen henkilöstön työhyvinvoinnista pidetään huolta hyvällä henkilöstöpolitiikalla. Kasvavaan työvoiman tarpeeseen vastataan tarvittaessa yli maan rajojen tehtävällä rekrytoinneilla, ei ylityötunteja lisäämällä.

BLOGIKIRJOITUKSIA

Vaalimatematiikkaa 21.12.2021

Tammikuun aluevaalit ovat ensimmäiset maakunnalliset vaalit. Äänestäjät voivat valita ehdokkaansa koko maakunnan alueelta. Aluevaltuustoon valitaan 59 valtuutettua 370 ehdokkaasta, siis yhtä paikkaa tavoittelee yli 6 ehdokasta, siis valinnanvaraa äänestäjällä riittää. Ehdokkaat jakautuvat seuraavasti Mikkelistä 161 (44%), Savonlinnasta 82 (22%), Pieksämäeltä 45 (12%), Mäntyharjulta 14 (4%), Juvalta 12 (3%), Sulkavalta 11 (3%), Rantasalmelta 11 (3%), Kangasniemeltä…

Lue lisää

Vaalikirjoitus 14.12.2021

Keskusta turvaa lähipalvelut Etelä-Savon maakunnassa Keskustalla on yhteensä 73 aluevaaliehdokasta kaikista Etelä-Savon 12:sta kunnasta. Ehdokkaat muodostavat edustavan otoksen Etelä-Savon väestöstä, niin sukupuolen, iän, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien, asuinpaikan kuin luottamustehtävien suhteen. Keskusta muodostaa suurimman valtuustoryhmän jokaisessa kunnanvaltuustossa, ehdokkaita löytyy kuntien, sote-kuntayhtymien ja maakunnan päättäjistä, myös listoilla on kaupunginjohtaja ja ministeri, joten jokaiselle äänestäjälle löytyy sopiva ehdokas.…

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

Arto Sepponen, arto @ artosepponen.fi