Keskusta turvaa lähipalvelut Etelä-Savon maakunnassa

Keskustalla on yhteensä 73 aluevaaliehdokasta kaikista Etelä-Savon 12:sta kunnasta. Ehdokkaat muodostavat edustavan otoksen Etelä-Savon väestöstä, niin sukupuolen, iän, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien, asuinpaikan kuin luottamustehtävien suhteen.

Keskusta muodostaa suurimman valtuustoryhmän jokaisessa kunnanvaltuustossa, ehdokkaita löytyy kuntien, sote-kuntayhtymien ja maakunnan päättäjistä, myös listoilla on kaupunginjohtaja ja ministeri, joten jokaiselle äänestäjälle löytyy sopiva ehdokas. Maakunnassamme on kaksi Keskustan piiriä, joiden avulla varmistamme asukkaiden viestit aluevaltuutetuille, maakuntavaltuutetuille sekä puoluejohdolle ja eduskuntaryhmälle. Olemme lähellä kuntalaisia, joita kuuntelemme huolella.

Vaaliohjelmamme kärkenä on niin vakituisten kuin kesäasukkaidenkin lähipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Yksi maakunta – kaksi ympärivuorokautista yhteispalvelusairaalaa muodostaa perustan siihen, että yhdellä yhteydenotolla päästään oikea-aikaiseen hoitoon.

Hyvinvointia elämän eri tilanteisiin varmistetaan sillä, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi matalankynnyksen sote -palvelukeskus. Palveluja monipuolistetaan digitalisaation ja kotiin tuotavien palveluiden avulla. Hyvinvointialueen on hyödynnettävä yksityisiä palveluntarjoajia, myös niitä pienempiä, jotka toimivat lähellä meitä jokaista.

Maakunnan asukkaiden kokonaisturvallisuus on varmistettava pelastuspalveluiden, ensihoidon ja sopimuspalokuntien resurssien turvaamisella vähintään nykytasoisena. Kylien ja kolmannen sektorin tekemä vapaaehtoistyö on huomioitava palveluketjuissa.

Etelä-Savon maakunnan Keskustalaiset ovat sitoutuneet turvaamaan ja vahvistamaan asukkaiden lähipalveluja vastuullisesti, koska me tarvitsemme myös niitä. Varmista lähipalvelusi äänestämällä omaa lähikeskustalaista ehdokastasi.

Arto Sepponen, aluevaaliehdokas (kesk.)

Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja

Keskustan puoluehallituksen jäsen

Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja

Hannu Auvinen, aluevaaliehdokas (kesk.)

Keskustan Itä-Savon piirin puheenjohtaja

Keskustan puoluehallituksen jäsen

Etelä-Savon maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja