Tammikuun aluevaalit ovat ensimmäiset maakunnalliset vaalit. Äänestäjät voivat valita ehdokkaansa koko maakunnan alueelta. Aluevaltuustoon valitaan 59 valtuutettua 370 ehdokkaasta, siis yhtä paikkaa tavoittelee yli 6 ehdokasta, siis valinnanvaraa äänestäjällä riittää.

Ehdokkaat jakautuvat seuraavasti Mikkelistä 161 (44%), Savonlinnasta 82 (22%), Pieksämäeltä 45 (12%), Mäntyharjulta 14 (4%), Juvalta 12 (3%), Sulkavalta 11 (3%), Rantasalmelta 11 (3%), Kangasniemeltä 10 (3%), Hirvensalmelta 8 (2%), Pertunmaalta 6 (2%), Enonkoskelta 5 (1%) ja Puumalasta 5 (1%), suluissa on osuus koko ehdokasmäärästä.

Ehdokkaita on asettanut seuraavat tahot: Kesk. 73 (8), SDP 73 (6), Kok. 73 (9), PS 52 (9), Vihr. 29 (4), Liik. 16 (1), KD 32 (5), Vas. 13 (3), VKK 3 (0), SKP 3 (0), Piraatti 1 (0), valitsijayhdistykset 1 (0), suluissa on Pieksämäen ehdokkaiden määrä. Pieksämäeltä ehdokkaita on siis yhteensä 45, eli 12% koko ehdokasmäärästä.

Maakunnassa on 111.869 äänioikeutettua, jotka jakautuvat seuraavasti Mikkelissä on 39%, Savonlinnassa 25%, Pieksämäellä 13%, Mäntyharjulla 4%, Juvalla 5%, Sulkavalla 2%, Rantasalmella 3%, Kangasniemellä 4%, Hirvensalmella 2%, Pertunmaalla 1%, Enonkoskella 1% ja Puumalassa 2%

Kesäkuun 2021 kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus maakunnassa oli 53,6%, Pieksämäellä vain 46,5%. Mikäli vaalitulos maakunnassa noudattaa kuntavaalien 2021 tulosta niin listojen kokonaisäänimäärän mukaan saatujen vertauslukujen suhteessa saisi Keskusta 17 (23%), SDP 13 (18%), Kokoomus 10 (14%), Perussuomalaiset 8 (15%), Vihreät 4 (14%), Liike Nyt 3 (18%), Kristillisdemokraatit 3 (9%) ja Vasemmistoliitto 1 (13%) paikkaa, yhteensä 59 paikkaa, sulkeissa %-osuus listan ehdokasmäärästä.

Koska en voi tietää paljonko yksittäiset ehdokkaat saavat ääniä, en pysty arvioimaan siitä, kuinka moni ehdokas Pieksämäeltä pääsisi valtuustoon vai pääsisikö kukaan. Se on äänestäjistä kiinni, kuinka äänet jakautuvat ehdokkaille. Todennäköistä on, että ns. maakunnallisia ääniharavoita on vähän, jotka keräisivät ääniä koko maakunnan alueelta, ehkä vain kansanedustajat. Äänet menevät pääosin oman kunnan edustajalle, koska halutaan saada omat edustajat valtuustoon.

Vaikka Mikkelissä ja Savonlinnassa on äänioikeutettuja 65% koko maakunnan äänistä, niin myös niillä on ehdokkaita 68% kaikista ehdokkaista, joten äänet jakautuvat sielläkin ehdokkaiden kesken. Tosiasia on, että mitä suurempi on ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä niin sitä suurempi mahdollisuus on tulla valituksi.

Pieksämäellä on mahdollisuus myös saada omia ehdokkaita läpi, mikäli äänestysaktiivisuutta pystytään nostamaan 46,5% ylöspäin, vertailun vuoksi Puumalassa äänestysaktiivisuus oli 59,8%.

Arto Sepponen, insinööri

aluevaaliehdokas (Kesk.)